Kültürlerarası Eğitim Platformu

Eduresurs

Platformun, Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Sırpça ve Boşnakça olarak
14 alanda gruplandırılmış 204 konu içeriği bulunmaktadır.

1-5 Sınıfa Kadar Öğretim İçerikleri

6-9 Sınıfa Kadar Öğretim İçerikleri

3-9 Sınıfa Kadar Seçmeli Dersler

Yayınlar

Kültürlerarası eğitim-öğretim platformu hakkında

Kültürlerarası eğitim-öğretim platformu, ilköğretim birinci kademedeki ve ikinci kademedeki eğitim sürecini destekleme, kolay erişimi sağlama ve yaygın olarak uygulanması için eğitim içerikli konuları ve çeşitli kaynakları bir araya getirerek hazırlandı.

Seçilen içerikler, öğrencilerin birçok beceriyi yoğun bir şekilde geliştirip ve kazandığı, özellikle önemli gelişim dönemlerinde birçok bilişsel, davranışal (motor) alanlarda yeni bilgiler elde ettiği ve çeşitli önbilgiyi genişlettiği aşamalardan biri olacaktır. Özellikle 6 ile 10 ve 11 ile15 yaş gelişim dönemi için belirlenen konuların eğitim-öğretim kazanımlarını takip edecek şekilde yapısal olarak hazırlanıp değerler sistemi oluştararak ve çeşitli alanlarda bilgi edinmelerine destek olacaktır.

Aynı zamanda eğitim-öğretim sürecini daha da zenginleştirebilecek çok sayıda yaklaşım, fikir, oyun ve etkinlik sunularak ve bu alanda kullanılan tüm kaynakların özellikle kültürlerarası boyuttu içermektedir. Bu kaynakların özelliği hem yerel hem de küresel bağlamlarda mevcut olan dilbilimsel, kültürel, cinsiyet, fiziksel, sosyal, dini, etnik özelliklerin göz önünde bulundurlmasıyla kültürlerarası boyutun tam olarak dahil edilmesidir. Böylelikle platform sadece yerel anlamdaki kulanımı ile ilgili sınırlı kalmayarak, farklı boyutta dönüşeceğini ve yüksek bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bu şekilde, kullanılan öğretim konuları aynı zamanda çağdaş eğitimin en büyük zorluklarından biri olan kültürlerarası özelliklerin her alana kazandırılmasıdır.

Makedonca, Arnavutça ve Türkçe olmak üzere tüm içerikler üç eğitim dilinde mevcuttur.

NDM Üsküp eğitim ekibinin yanı sıra başarılı ve iyi uygulamalara sahip, kendini kanıtlamış sınıf öğretmenlerinden ve branş öğretmenlerinden oluşan daha büyük bir grup hazırlıklara katılarak, sunulan konuların hazırlanmasına dahil oldular:

1-5 SINIFLAR İÇİN KONULAR:

Raditsa Atsevska, Sonay Bilal, Olivera Gorgioska, Osman Emin, Ardiyana Ziberi, Mirsada İdrizi, Aneta Kaziovska, Bilyana Krsteska-Papik, Hana Memedi, Gabriela Mercanoska, Nagihan Snopçe ve Miruşe Caferi, Martina Naumovska, Naditsa Nane.

6-9 SINIFLAR İÇİN KONULAR:

Sonay Bilal, Spase Blajevski, Milena Dimitrieska, Osman Emin, Snejana Zlatkovska, Arta İsmaili Abdulai, Bilyana Krsteska-Papik, Mimoza Mustafai Yonuzi, Sinoliçka Sabotkovska, Darko Taleski, Bilyana Hristovska Vasilevsla, Aneta Çakovska, Bilyana Şteryovska, Valentina Şteryovska, Martina Naumovska, Naditsa Nane, Izeta Babaçik, Bilyana Spasovska.

Eduresurs Video Eduresurs Video