Kültürlerarası Eğitim Platformu

Eduresurs

EENM - Ebeveynler için Kılavuz Kitabı

Sayfa sayısı: 22

Biçim: pdf

Büyüklük: 5.04 MB

İndİr İndİr İndİr

Yayınlara giriş

Bu kılavuz kitapçığın amacı, sizleri, Entegre eğitimi için Nansen modelinin özellikleri hakkında daha detaylı ve özel bilgi vermektir, daha doğrusu sözkonusu eğitim modelin uygulanmasından sağlanan faydalar ve öncelikleriyle sizleri tanıştırmaktır.

Ebeveynler bizim destekçilerimiz ve rehberimizdir, programlarda ise entegre edilmiş öğretim
(ders) dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ebeveynler önemli yer almaktadır, ebeveynler sürekli bir işbirliği içerisinde bulunmaktadır

ve entegre edilmiş öğretim dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğrenci aileleri önemli katkı sağlamaktadır.

Bu eğitim modelinin yapılanması ve yaygınlaştırılmasıyla herşeyden önce yeni nesil çocukların geleceğine ve aynı zamanda bizim eğitim-öğretim sürecimizin gelececeğine de yatırım yapmış olacağız.