Kültürlerarası Eğitim Platformu

Eduresurs

KENM Gerçekleştirenlere Yönelik Kılavuz Kitabı (II)

Sayfa sayısı: 32

Biçim: pdf

Büyüklük: 27.97 MB

İndİr İndİr İndİr

Yayınlara giriş

Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeline göre kültürlerarası öğretim dışı etkinliklerini gerçekleştiren ilköğretim ve lise öğretmenleri,

Bir okulun içinde çokkültürlü ortamın tasarlanması çok karmaşık, zor, ancak yaratıcılık isteyen ödevdir. Bu şekilde tasarlanan okul, kültürler arası değerlerin ve kazanımların saygılanması için tasarlanmasına yardımcı olarak, okul imajının daha güçlü inşa edilmesine yardımcı ola- caktır.

Bir okulun kültüler arası ortama dönüştürülmesi ve oluşturulması için çok katmanlı çalışma- ların meydana gelmesi demektir.

Kültürler arası okulun tasarlanması uzun vadeli bir süreç olduğu bilinmektedir, ancak aşama aşama gerçekleştirebilecek ve saygı, hoşgörü, işbirliği, yardımlaşma, açık iletişim, farklılıklara rağmen serbest bir şekilde kendini ifade etme değerlerini devamlı bir şekilde aşılamaktadır.

Hazırladığımız kılavuz kitabındaki konular yardımıyla Kültürlerarası Eğitim için Nansen Mod- elini gerçekleştirenlere yönelik olup, yardımcı olmak, modeli daha başarılı bir yere taşımak, öğrencilerle ve onların ebeveynlerine yönelik kültürler arası değerler hakkında daha fazla bilgi verebilmek için çalışmalar düşünülmüştür. Aynı zamanda okul alanını kültürler arası or- tama dönüştürülmesi esnasında hangi konuların yapılması gerektiğini açıklayarak, gizli bir eğitim program kaynağı olarak da kullanılmaktadır.

Kılavuz kitabında sunulan modeller sadece birer örnek olması için hazırlanmıştır, öğretmen ilkelere Kültürlerarası Eğitimi için Nansen Modelinin temel ilkelerini oluşturacak şekilde ve ilkelere dikkat edilerek okul alanının düzenlenmesi, organize edilmesi için yardımcı olacaktır. Hazırlanan modellerde öğretmenler şu ilkelere dikkat etmeleri gerekir: ekip ve ikili işbirliğinin tanıtımı; öğrenci imkanlarına, potansiyellerine, ilgilerine yönelik bireyselleştirilmiş yaklaşımın kullanılması; iki dilli yaklaşımın kullanılması vb.

Seçilmiş fotoğrafların büyük bir bölümü, birkaç yıl uygulanan Kültürlerarası Eğitimi için Nansen Modeli okullarından elde edilen çalışmalardır. Okul çevresinin kültürler arası ortam olarak tasarlanması için bu okullarda yapılmış çalışmaların fotoğraflarıdır, bütün bu fotoğra- flar başarılı ve iyi birer örnek olacaktır. Aynı zamanda bu çalışmaların hazırlanmasında ve oluşturulmasında yardımlarını esirgemeyen öğretmen ikililerine ve öğretmen ekibine teşek- kürlerimizi sunmak isteriz.

Bu örnekleri sizlere sunmamızın amacı sizlerin bu konuda daha iyi çalışmalar meydana ge- tirmek, daha yeni örnekler sunarak kültürler arası konuların işlenmesi için sizleri teşvik et- mek için hazırlanmıştır. Böylece yerel çevrede okulun bir kültürler arası değerler merkezine dönüştürüleceğine de inanmaktayız.