Kültürlerarası Eğitim Platformu

Eduresurs

KENM Gerçekleştirenlere Yönelik Kılavuz Kitabı (I)

Sayfa sayısı: 44

Biçim: pdf

Büyüklük: 21.85 MB

İndİr İndİr İndİr

Yayınlara giriş

Değerli öğretmenler, lise öğretmenleri ve Kültürlerarası için Nansen Modeline göre kültürlerarası öğretim (ders) dışı etkinliklerini hazırlayan ve gerçekleştiren öğretmenler,

Kılavuz (el) kitabının oluşturulmasındaki tek amaç - Kültürlerarası öğretim (ders) dışı etkin- liklerden oluşan, farklı kollarda gerçekleştirilen ve öğrencilerin farklı yaş seviyelerinden oluşan etkinliklerden örnekler verilerek sizlere yardımcı model-örnek olabilmek için tasar- lanmıştır.

Kılavuz (el) kitabında öngörülen bütün öğretim dışı etkinlikleri birer model olabilmektedir. Ancak verdiğimiz örnekler sadece öğretim dışı etkinliklerin nasıl olabileceği açısından bir yönerge olarak düşünülmüştür ve bu şekilde gerçekleştirilmesi yani tek tip şeklinde olması için kılavuz kitabı amaçlanmamaktadır. Kitap öğretmen ikililerinin veya grupların başarılı şekilde etkinliklerini yerine getirebilmek için yardımcı olacaktır.

Planlaştırılmış öğretim dışı etkinlikleri sadece bir model olarak verilmiştir, öğretmen ikilileri- nin öğretim dışı etkinliklerini planlaştırma esnasında, Kültürlerarası Eğitim için Nansen Mod- elinin temel özelliklerini oluşturan: ikili ve ekip çalışmanın tanıtılması, öğrenci imkanlarına, potensiyellerine, becerilerine ve ilgilerine göre bireyselleştirilmiş yaklaşım, temel çalışma yöntemi olarak oyunun her etkinlikte kullanılması, çokkültürlü okul alanının tasarlanması ve farklı özelliklerin yerine getirebilmesi için kılavuz kitabı tasarlanarak, kültürlerarası öğretim (ders) dışı etkinliklerini uygulayanlara yardımcı olması için amaçlanmıştır.

Kılavuz (el) kitabında sunulan bütün öğretim (ders) dışı etkinlikleri, farklı kollardan oluşan ve farklı sınıflarda uygulanan ve öğretim (ders) dışı etkinlikleri yıllık çalışma programında öngörülmüş konulardan alıntılar yapılmıştır. Öğretim (ders) dışı etkinliklerin seçimi sırasın- da, günlük programların birbiri ile bağlantısı ve aralarındaki korelasyon göz önünde bulun- duruldu, amaç ise planlama esnasında farklı yaklaşımların olması, birbirine yakın konuların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi açısından daha iyi örnekler sunmak istedik. Örnek olarak sunulan etkinlikler önceden işlenmiş konulardır. Etkinlikler arasındaki bağlantıyı daha iyi görebilmek için şu örnekleri verebiliriz: çiçekten çiçeğe, çiçekten taçlar (ilköğretim öğrencileri için) veya benim özelliklerim, arkadaşlık, işbirliği vb. (lise öğretimi öğrencileri için) konuların- da olduğu gibi.

İnanıyoruz ki vermiş olduğumuz örnekler, sizlere, öğretim dışı etkinlikler konularını seçme, düşünme, planlama ve Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeli özelliğini taşıyan kültürler- arası öğretim (ders) dışı etkinlikleri esnasında orjinaliği koruyarak, etkinlikleri gerçekleştirmek için ilham kaynağı olacak ve daha iyi çalışmalar yapmak için sizlere yardımcı olacaktır.

Ayrıca, ilköğretim ve lise öğretimi öğretmenlerine, bize sunmuş oldukları materyaller, eğitim, öğretim ve geliştirme ekibi ile işbirliğinde bulunarak hazırlanan ders-günlük plan örnekleri- ni verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, aynı zamanda derslerin uygulanmasında önemli görevi olan öğrencilerin, bizlere vermiş oldukları bilgilerinden ve düşüncelerinden dolayı teşekkürlerimizi sunmak isteriz.