Kültürlerarası Eğitim Platformu

Eduresurs

Kültürlerarası eğitime doğru

Sayfa sayısı: 52

Biçim: pdf

Büyüklük: 3.61 MB

İndİr İndİr İndİr

Yayınlara giriş

Makedonya Cumhuriyeti çok etnikli ve çok kültürlü devlet olma özelliğini taşımaktadır. Etnikler arası heterojen yapılaşmanın ve toplumsal açıdan bakıldığında kültürlerarası eğitim fikrinin tanıtılması için temel yapı taşın eğitim olması gerektiği bilinmektedir. Bu şekilde gerçekleşen ve yürütülen eğitim sistemi ile etnik topluluklar arasında iletişim ve birbiri ile işbirliğin oluşturulması temel bağlantıyı kurmaktadır. Makedonya C.’nde öngörülen ve yasaya göre sunulan eğitim sistemine baktığımızda, kültürlerarası eğitimin geliştirilmesi önşart olduğu ancak sorunlar ile başbaşa kalındığı da bilinmektedir. Bu şekilde sunulabilecek eğitim ile toplumsal açıdan toplumun ihtiyaçlarını gidererek ve onlara cevap verecek durumda olduğunda kültürel bağlar ve ilişkiler çok yönlü şekilde geliştirilmelidir ve ihtiyaçları karşılayabilmek için sürekliliğin geliştirilmesi beklenilmektedir.

Kültürlerarası eğitim bir yaklaşım bir felsefe olarak topluluklarda ve toplumlar arasındaki ilişkilerde etkileşimli ve huzurlu ortamların oluşturulması için kilit anahtar olduğunu söyleyebiliriz.

Genellikle kelime kargaşası yaşanan iki kelimenin daha doğrusu çok kültürlülük ve kültürlerarası toplum/eğitim anlam açısından arasındaki farkı açıklama gereği duyulmaktadır.

Çok kültürlülük, kültürlerarasına karşın baktığımızda toplumun iki farklı tür yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda birbiri ile kelime olarak benzerlik görülmesine rağmen toplumsal birlik çerçevesi içerisinde farklı kültürel grupların etkileşimi ve etkileşim derecesini belirlemektedir.

Çok kültürlülük bir coğrafi alan içerisinde farklı ve daha fazla kültürlerin var olmasını yönlendirmektedir, aynı zamanda birbiri ile iletişimde olmayan, öyle bir zorunluluğu da olmayan durumdan ibaret olduğu görülmektedir. Kültürlerarası ise faklı kültürlerin, farklı milletlerin birbiri ile açık etkileşimin ve iletişimin olduğu durumdur. Kültürlerarası aslında grupların hoşgörüye, birbirine karşın saygı geliştirme, eşitlik ve açık iletişime değer veren ve bu değerleri tanıtan, saygılayan grupların tümüdür.

Kültürlerarası eğitim aslında çok katmanlı ödevlerin gerçekleşmesi için amaçlanarak iyi bir şekilde organize edilmesi gerekir, daha doğrusu empati kurma, dayanışma, kültürlerarası saygı ve milliyetçilik düşüncesini ortadan kaldırma şeklini geliştirmektir. (Essinger, 1987). Aslında kültürlerarası eğitim birlik, dayanışma, saygı, karşılıklı hoşgörü, yardım, güven ve diğer evrensel insani değerler hakkında sunulan bir eğitim bütünüdür. (Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, 2016).

Bu nedenle kültürlerarası eğitim toplumumuzun bir gereği, bir ihtiyacı olarak görülmelidir, çünkü kültürel çeşitlilik ve sosyal uyum arasındaki en uygun oranın saptanmasında karşılaşılan zorluklarla baş etme olasılığını tahmin ederek, çözüm önerileri sunmaktadır.

Devletin çok etnikli ve çok kültürlü gerçeğin geliştirilmesi ihtiyacından yola çıkarak 2015 yılın sonlarına doğru Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti’nde Kültürlerarası Eğitim Yaklaşım kitapçığını hazırladı. Bu elde edilen verilere göre yazılmış olan ve devlet geliştirme belgesi (M.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından Kabul edilmiş) statüsünde bulunan yaklaşım, eğitim-öğretim kurumlarında farklı etnik topluluklar arası işbirliği, anlaşma, iletişimi güçlendirme sürecinde eğitim-öğretime destek sunmaktadır.

Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki eğitim sisteminin nasıl olabileceğine dair açık yönergeler ve çözümler sunarak kültürlerarası yönelim ve değerlerin kazandırılması için çalışmaktadır. Aynı yapısal unsurlara dayanarak, hazırlanan bu Kılavuz (El) Kitabı da, tüm eğitim-öğretimde görev yapan öğretmen ve eğitmenlere kültürlerarası bir tutumun geliştirilmesi ve çok sayıda sunulan tercihlerin elde edilmesine, yaratılmasına yardımcı olma niyeti ile önemli ölçüde yapılandırılmıştır.