Kültürlerarası Eğitim Platformu

Eduresurs

Kültürlerarasılığa Yönelik Adımlar

Sayfa sayısı: 132

Biçim: pdf

Büyüklük: 48.6 MB

İndİr İndİr İndİr İndİr

Yayınlara giriş

Bu el kitabı kültürlerarası zorluklar aracılığıyla oluşturulması teşvik edilmiş ve sayısız ikilemlerin üstesinden gelme arzusunun ve bazen eğitim sürecinin kültürlerarası yönleriyle ilgili yanlış algılamaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bu el kitabının okullarda, sınıflarda, günlük ve sık sorulan sorularla uğraşırken, açık ve basit kültürlerarası yönlendirici kılavuzu olmasını amaçlamaktadır.

Kültürlerarası eğitim, insan yaşamının hemen her alanında çeşitliliğin zenginliğini sürekli olarak desteklemeyi amaçlar. Fırsat eşitliği, insan hakları, ayrımcılık yapmama, empati, kabul ve saygının teşvik edilmesine odaklanan bir eğitimdir.

Bu nedenle kültürlerarası eğitime, yaş farklılığına bakmadan bağımsız olarak tüm çocuklar ve öğrenciler tarafından ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca, kültürlerarası eğitim, okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin etnik ve dilsel yapısından bağımsız olarak, günlük eğitim sürecinde doğal olarak yerleşik bir bileşen olmayı amaçlanmaktadır.

Kültürlerarası eğitim sadece etnik, ırksal, dilsel farklılıklarla ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda öğrenciler arasında günlük yaşamın birçok alanında (sosyal statü, cinsiyet, yaş, meslek, aile kökeni, öğrenme stili, beslenme, fiziksel görünüm gibi vb.) mevcut farklılıklar hakkında farkındalık oluşturulmasını da etkilemelidir.

Bu tür bir eğitimin özel bir öğretim dersi olarak tanı tılması anlamına gelemeyeceği gibi, hem örgün hem de “gizli” müfredatın bir unsuru olması gerektiği, müfredatlar arası bir yaklaşımın yansıması da olması gerektiği açıktır.

Bu el kitabı ile her birey herkes tarafından hoş karşılanan, tanınan ve kabul gören olması için öğretmenlere, profesyonel işbirlikçilere, ebeveynlere ve aynı zamanda okullarda kaynaştırma ve sıcak bir ortam geliştirmekle ilgilenen bireylere bir destek olarak hizmet etmesini içtenlikle umuyoruz!